სოციალურად ჩართული თემური ხელოვნება

Presenters: Tamar Bokuchava & Nino Palavanidshvili
Date:
Language: Georgian
Location:

About Presenters:

კურატორები თამარ ბოკუჩავა და ნინი ფალავანდიშვილი ისაუბრებენ ურბანული, სოციალურად ჩართული ხელოვნების კონკრეტულ და ფართომასშტაბიან საჯარო სივცეში ინტერაქციის სახელოვნებო პროექტებზე. არსებული მოხდება მათ მიერ განხორციელებული აქტივობებისა და პროექტების მაგალითებზე. მსენელს საშუალება ექნება გაიგოს მათი გამოცდილება, თუ რა ისწავლეს და დაინახეს და შეიტყოს მიღწეული შედეგების პერსონალური ანალიზი, სამომავლო ხედვა.

About lecture:

პრეზენტაცია მოისაზრებს სამი სხვადასხვა სოციალურად ჩართული აქტივობის მაგალითზე თემური ხელოვნების ელემენტებზე დაფუძნებული ურბანული ხელოვნების მოკლევადიანი პროექტების გაცნობას. სად გადის ზღვარი ორგანიზატორს, მონაწილესა და თემურ ჩართულობას შორის? მომხსენებლები შეეხებიან იმ მნიშვენლოვან ფაქტორებს, თუ რას ნიშნავს თემთან მუშაობა, მისი თავისებურებები, ფაქიზი ელემენტები, თემთან კომუნიკაციის თავისებურებები.

en_US