დიზაინი ეთნიკურ-სოციალურად მრავალფეროვან სამეზობლოში

Presenter:
Date:
Language:
Location:

About Presenters:

ვროპული ურბანული დიზაინის ლაბორატორია – Stadslab და ჯგუფიურბანული ექსპერიმენტები“, მასტერკლასისქალაქის მაფორმირებელი ელემენტებინიმუში: თბილისური ეზოები“-ის ფარგლებში გთავაზობთ გერმანული ურბანული დიზაინის ოფისის “TOPOTEK-1 Berlin” დირექტორის ლორენც დექსლერის ლექციას: “SUPERKILEN – მოსახლეობის ჩართულობით განხორციელებული საზოგადოებრივი სივრცის დიზაინი ეთნიკურსოციალურად მრავალფეროვან სამეზობლოებშილექციაზე საუბარი იქნება TOPOTEK1-ის და BIG-ის საერთო პროექტზე SUPERKILEN.

TOPOTEK-1 დაარსდა ბერლინში 1996 წელს. ფირმა მუშაობს ლანდშაფტის და ურბანული არქიტეტურის სფეროში, და მოგზაურობს არქიტეტურის, ურბანული დიზაინის, მუსიკისა და ხელოვნების ტიპოლოგიებსა თუ მაშტაბებს შორის.

ფირმის საკვანძო სტრატეგიებს შორისაა დისციპლინებისა და თემების ჰიბრიდიზაცია, სხვადასხვა დიზაინის მახასიათებლებისა და ობიექტების აღება, ტრანსმისია და რეკონტექსტუალიზაცია და სცენოგრაფიული თანმიმდევრობების დიზაინი;
TOPOTEK-1-ის ცნობილ პროექტებს შორისაა: რკინიგზის გადახურვა მიუნხენში, სპორტული დაწესებულებები ციურიხში (Sportanlage Heerenschürli) და გერმანიის საელჩო ვარშავაში.

About lecture:

en_US